Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία και η ψυχολογική υποστήριξη από επαγγελματία ψυχολόγο μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε δύσκολες στιγμές της ζωής. Οι δυσκολίες άλλοτε μπορεί να προκύπτουν από εξωτερικές καταστάσεις που πιέζουν, άλλοτε πάλι από όσα δεν έχουν βρει απάντηση και θέση μέσα μας.

Η ψυχοθεραπεία ξεκινά με μια απόφαση για αλλαγή.

Συχνά οι άνθρωποι αναζητούν έναν ψυχολόγο για να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία:

Επιδιώκοντας να ανακουφιστούν από ψυχολογικά συμπτώματα όπως άγχος, θλίψη, πανικός.

Επιθυμώντας να απαλλαγούν από ψυχοσωματικά συμπτώματα (σωματικά συμπτώματα που σχετίζονται με ψυχολογικούς παράγοντες).

Αναζητώντας μια λύση σε προβλήματα σχέσεων, στο γάμο ή την οικογένεια.

Αναζητώντας ψυχολογική υποστήριξη προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες περιόδους της ζωής, όπως η φροντίδα ενός άλλου ανθρώπου, ένας χωρισμός ή διαζύγιο, μια απώλεια, αλλαγές ή δυσκολίες στο χώρο της εργασίας.

Επιθυμώντας να προετοιμαστούν ή να ανταπεξέλθουν σε αλλαγές στον κύκλο της ζωής (όπως όταν πρόκειται να παντρευτούν ή να γίνουν γονείς, όταν τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι, όταν περνούν στην τρίτη ηλικία).

Επιδιώκοντας προσωπική ανάπτυξη, δηλαδή να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό και τις επιλογές τους, να βελτιώσουν την αυτο-εικόνα τους και την αυτοεκτίμηση τους, να χρησιμοποιήσουν πιο ελεύθερα το δυναμικό τους.


Συναισθηματικές Διαταραχές
Αγχώδης Διαταραχές
Κρίση Πανικού
Διαχείριση Θυμού
Πένθος, Απώλεια
Ψυχολογική Υποστήριξη ασθενών και των οικογενειών τους
Προβλήματα Διαπροσωπικών Σχέσεων
Συμβουλευτική Ζευγαριών
Διαζύγιο

atomikipsichologia prosopiki psihologia psyxologia prosopiki