Εργοθεραπεία

Είναι η επιστήμη και το επάγγελμα υγείας που ασχολείται με την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στο άτομο προκειμένου να αναπτύξει, να διατηρήσει ή να επανακτήσει τις λειτουργικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην καθημερινή του ζωή (σπίτι, σχολείο, δουλειά).

Πιο συγκεκριμένα η παρέμβαση αφορά:

Τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (αυτοεξυπηρέτηση)
Την αδρή κινητικότητα (στάση σώματος, βάδιση, ισσοροπία).
Τη λεπτή κινητικότητα (λεπτές κινήσεις των χεριών)
Τον οπτικοκινητικό συντονισμό
Τον συντονισμό των κινήσεων
Τη συγκεντρωτική ικανότητα  (Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα)
Τις κοινωνικές δεξιότητες (κανόνες επικοινωνίας – συμπεριφοράς, προσαρμοστικότητα).
Τον γνωστικό τομέα (αντιληπτική ικανότητα, οπτική – ακουστική μνήμη).
Προβλήματα αλληλουχίας και οργάνωσης μιας δραστηριότητας
Τις ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές

Ο εργοθεραπευτής, αφού αξιολογήσει τις δυσκολίες, επικεντρώνεται στους τομείς  και τις δεξιότητες  εκείνες όπου παρατηρείται έλλειμμα και οργανώνει την παρέμβαση του.

Για την αποτελεσματικότερη πορεία του προγράμματος συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες, τους γονείς, τον / την εκπαιδευτικό

Η Εργοθεραπεία πραγματοποιείται με εξωτερικούς συνεργάτες.