Λογοθεραπεία

Στο τμήμα αυτό παρέχεται αξιολόγηση, συμβουλευτική παρέμβαση και αποκατάσταση των διαταραχών της ομιλίας – λεκτικής ή μη – και του λόγου – γραπτού ή προφορικού – παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Η διάρκεια των συνεδριών είναι 60 λεπτά και στόχος τους είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, μέσα από την εξατομικευμένη οργάνωση του προγράμματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Στα πλαίσια της λογοθεραπευτικής παρέμβασης, παρέχεται η δυνατότητα διάγνωσης και θεραπείας ατόμων με:

Αυτισμό
Νοητική Υστέρηση
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα
Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία
Σύνδρομο Down
Σύνδρομο Asperger
Εγκεφαλική Παράλυση
Βαρηκοΐα
Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
Parkinson

Οι διαταραχές που εμφανίζουν τα άτομα αυτά συνοψίζονται στις εξής:

διαταραχές στην άρθρωση και τη φωνή (δυσαρθρία, αφωνία)
διαταραχές στην ομιλία – προβληματική ροή της ομιλίας, αναφορικά με τον ρυθμό, τον τόνο και τη μελωδικότητα της φωνής (τραυλισμός, ταχυλαλία)
διαταραχές στην επικοινωνία – ανωμαλίες κατανόησης και έκφρασης, λόγω νευρογενών διαταραχών (δυσφασία)

Τα συνήθη αίτια εμφάνισης τέτοιου είδους διαταραχών είναι:

Οργανικά (εγγενή ή επίκτητα) – βλάβες στα φωνοπλαστικά ή αισθητήρια όργανα, νοητική στέρηση κ.λπ.
Ιδιοσυγκρασιακά
– κληρονομική προδιάθεση
Ψυχολογικά – άγχος, τραυματικά βιώματα
Κοινωνικά
– χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, έλλειψη κινήτρων και ενδιαφέροντος για μορφωτική ανάπτυξη

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση έχει ως κύριους άξονες:

τη σωστή άρθρωση των λέξεων – φωνολογία
 
τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου – σημασιολογία
την άρτια γραμματική και συντακτική δομή του λόγου – μορφολογία και συντακτικό

Στάδια φυσιολογικής εξελικτικής ανάπτυξης του λόγου

Κάθε παιδί έχει τη δική του προσωπικότητα και τους δικούς του ρυθμούς ανάπτυξης. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η εξελικτική ανάπτυξη του λόγου και η κατάκτηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων ακολουθούν την εξής πορεία:

 

Έως 12 μηνών: Έως 2 χρονών:

Το μωρό αντιδρά στους ήχους
    (αναγνωρίζει φωνές, χαμογελά, ανταποκρίνεται στο όνομά του)

Κάνει βλεμματική επαφή

Διαθέτει κάποιο βασικό λεξιλόγιο

Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει 20-50 λέξεις

Υπακούει σε απλές εντολές

Σχηματίζει μικρές φράσεις

Παίζει συμβολικά παιχνίδια
    (αναπαριστά ένα αντικείμενο ή μια κατάσταση)

Έως 3 χρονών: Έως 4 χρονών:

Κάνει ερωτήσεις

Απαντάει σε ερωτήσεις

Κάνει απλές προτάσεις

Μπορεί να παρακολουθήσει ένα διάλογο

Παρακολουθεί με ευκολία τα παραμύθια

Απαντάει σε όλα τα είδη ερωτήσεων

Διηγείται ιστορίες

Γίνεται κατανοητό ακόμη και από ανθρώπους που δε γνωρίζει

Η ομιλία του πλησιάζει περισσότερο σε αυτή των ενηλίκων – από γραμματική και συντακτική άποψη

Οι περιπτώσεις απόκλισης ή σημαντικής καθυστέρησης στα στάδια αυτά εγείρουν προβληματισμό και χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης.

 


Διαγνωστικές Υπηρεσίες

Τεστ PEP-R – Psychoeducational Profile-Revised

Πρόκειται για ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο που χρησιμεύει στη διάγνωση και αξιολόγηση των αναπτυξιακών διαταραχών – αυτισμού.

Με το τεστ αυτό εξετάζεται το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού σε 7 ψυχο-εκπαιδευτικούς τομείς:

Μίμηση
Αισθητηριακή αντίληψη
Λεπτή κινητικότητα
Αδρή κινητικότητα
Οπτικοκινητικός συντονισμός
Γνωστικές λειτουργίες
Γνωστική λεκτική λειτουργία

Τα αποτελέσματα παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εξατομικευμένου προγράμματος και οδηγό για την ιεράρχηση των στόχων της θεραπευτικής παρέμβασης.


Τεστ ADOS – Autism Diagnostic Observation Schedule

Το Πρόγραμμα Διαγνωστικής Παρατήρησης του Αυτισμού είναι ένα δομημένο εργαλείο παρατήρησης, το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση της κοινωνικής και επικοινωνιακής λειτουργικότητας του παιδιού, μέσα από μια σειρά δομημένων δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

Κατασκευαστικές δοκιμασίες
Αλληλεπιδραστικές δοκιμασίες
Μίμηση
Ικανότητα εξιστόρησης
Ικανότητα συνομιλίας
Φανταστικό παιχνίδι