Οικογενειακή Θεραπεία

family problemΗ οικογένεια είναι ένα σύστημα σχέσεων μέσα στο οποίο αλληλεπιδρούμε με τους άλλους. Ό,τι κάνει το κάθε μέλος της, είτε γονιός είτε παιδί, επηρεάζει την  οικογένεια, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται από αυτήν.

Όταν κάποιος εμφανίζει ένα σύμπτωμα (ψυχολογικό, ψυχοσωματικό ή κάποιο πρόβλημα συμπεριφοράς), στην οικογενειακή θεραπεία αναζητάμε το νόημα αυτού του συμπτώματος στο πλαίσιο των σημαντικών σχέσεων του ανθρώπου. Και οι πιο σημαντικές μας σχέσεις είναι συνήθως οι οικογενειακές. Πολλές φορές η εμφάνιση ενός συμπτώματος σε έναν άνθρωπο δηλώνει κάποια δυσκολία στην επικοινωνία και τις σχέσεις της οικογένειας. 

family
Αυτό που επιδιώκει ο ψυχολόγος στην οικογενειακή θεραπεία δεν είναι απλά και μόνο να εξαφανιστεί το σύμπτωμα που ταλαιπωρεί έναν. Με βάση τις αντιλήψεις, τα δυνατά σημεία και την ιστορία της οικογένειας, επιδιώκεται η ανάπτυξη όλων των μελών της, ώστε να έχουν πιο λειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας και εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα. Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό τους στην εξέλιξη της ζωής και των επιδιώξεών τους, αντί να το χρησιμοποιούν στο να αντέχουν τα υφιστάμενα προβλήματα.