Συμβουλευτική Γονέων

tsantouli rapti psihologoi psihotherapeiaΔυστυχώς, τα παιδιά μας δε γεννιούνται με οδηγίες χρήσης. Για το λόγο αυτό, είναι συχνά χρήσιμο για ένα γονιό να διασταυρώσει τις ιδέες/αντιλήψεις/πρακτικές που έχει ή χρησιμοποιεί με κάποιον ειδικό, προκειμένου να ενημερωθεί για τις σύγχρονες εξελίξεις στη βιβλιογραφία, αλλά και την εκτεταμένη εμπειρία που υπάρχει από παιδιά και εφήβους.

Οι γονείς συχνά θέτουν ερωτήματα για το πώς να χειριστούν καταστάσεις που προκύπτουν στη ζωή και στη σχέση τους με τα παιδιά τους. Τα ερωτήματα αυτά μπορεί να αποκτήσουν πιο επιτακτικό χαρακτήρα όταν επίκειται, ή έχει υπάρξει, κάποια σημαντική αλλαγή στην οικογενειακή δομή (π.χ., διαζύγιο των γονέων, δεύτερος γάμος με παιδιά από προηγούμενο γάμο, ασθένεια ή απώλεια ενός μέλους της οικογένειας, υιοθεσία) ή στις συνθήκες ζωής της οικογένειας (π.χ., μία σημαντική μετακόμιση).


tsantouli rapti psihologoi Κάποιες φορές η συμπεριφορά των παιδιών παρουσιάζει αλλαγές ή δυσκολίες, π.χ., ιδιομορφίες στη συμπεριφορά, δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση, αντιδραστικότητα ή παραβίαση κανόνων, μειωμένη σχολική επίδοση ή άρνηση για το σχολείο, ή ενδείξεις για συναισθηματικά προβλήματα (κατάθλιψη, άγχος).

Η συμβουλευτική είναι συνήθως μία σύντομη διαδικασία και αρκεί ένας περιορισμένος αριθμός συναντήσεων προκειμένου να αποκτήσουν οι γονείς ιδέες για το πώς να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις.